EEN VEILIG RECREATIEGEBIED

BEHOUDEN DOOR BRAIN

Voor uw recreatieve gebieden en campings bied BRAIN Security beveiligers om de rust en orde te handhaven op uw terrein.  Onze beveiligers zullen optreden als toezichthouders om er zeker van te zijn dat er geen overlast plaats vind onder bvb jeugd en andere onruststokers.

Ook zullen de beveiligers patrouilleren over uw recreatie gebied om de orde te handhaven. Tijdens deze patrouilles wordt extra aandacht geboden aan lekkages, kapotte verlichting, hekwerk, en overige verstoringen en problemen.

In samenwerking met: